Brak strony
Restauracja "Dħbrowa"
Paw³owicka 87-89
51-250 Wroc³aw
restauracja-dabrowa.pl
tel. 71 330 43 98