Zupa grzybowa z ³azankami
Mushroom soup with noodles
Pilzsuppe mit Nudelflecken

Ko³duny w rosole
Broth with meat dumplings
Fleischklößchen in Fleischbrühe

Barszcz z krokietem
Beetroot soup with croquette
Borschtsch mit Krokette

Barszcz z uszkami
Beetroot soup with ravioli
Borschtsch mit Ravioli

¯urek z jajkiem
Sour soup
Saure Mehlsuppe

Flaczki wo³owe
Tripe
Rindflecken

Restauracja "D±browa"
Paw³owicka 87-89
51-250 Wroc³aw
restauracja-dabrowa.pl
tel. 71 330 43 98