Restauracja "Dħbrowa"

Obs³uga imprez i bankietów

tel. +48 71 330 43 98, 501 409 778

mail: biuro@restauracja-dabrowa.pl

 

Rezerwacja miejsc hotelowych i sal dydaktyczno-szkoleniowych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pa³ac Wroc³aw-Paw³owice

tel. +48 71 330 42 04 
tel. +48 71 330 45 65 

e-mail: prck@upwr.edu.pl 

Restauracja "Dħbrowa"
Paw³owicka 87-89
51-250 Wroc³aw
restauracja-dabrowa.pl
tel. 71 330 43 98